50 de provocări cu care se confruntă DMO-urile în promovarea unei destinații

50 de provocări cu care se confruntă DMO-urile în promovarea unei destinații

Echipa Destination Think! a analizat pe parcursul unui an întreg care sunt provocările cele mai frecvente cu care se confruntă cele mai mari organizații de promovare turistică din lume. Compilarea acestora s-a făcut după interviuri în profunzime cu echipe de promovare turistică de pe întregul glob: din Norvegia până în Australia, din Insulele Maldive până în Olanda, din Canada până în Sudul SUA. Au identificat astfel cele mai arzătoare probleme cu care se confruntă DMO-urile din întreaga lume – iar concluziile sunt că aproape oriunde pe glob strategia organizațională, modelul de business și mediul economic în continuă schimbare sunt subiecte importante, care pun în dificultate promoterii de destinație.
Pentru a putea fi parcurse mai ușor, ele sunt grupate în jurul a cinci teme de bază.

Untitled design (44)

Impactul pe care generarea de profituri din turism îl are asupra mediului încojurător

1. Creșterea rapidă a veniturilor din turism fără a compromite planurile de dezvoltare pe termen lung
2. Gestionarea, îmbunătățirea și dezvoltarea experiențelor pe care le oferă destinația
3. Planificarea utilizării optime a capacităților de cazare și stabilirea unor norme care să corespundă nevoilor consumatorilor
4. Accesibilitatea destinației în contextul îmbătrânirii populației și deci, și a turiștilor
5. Dezvoltarea unor produse de turism durabile, care să țină cont de impactul asupra destinației
6. Crearea unor sisteme care să identifice constant experiențele turistice ecologice, cu impact scăzut asupra mediului
7. Dezvoltarea unor strategii de preț noi
8. Gestionarea impactului socio-economic și dezvoltarea destinației fără a compromite calitatea vieții rezidenților

Untitled design (45)

Balanța dintre costuri și profit

9. Găsirea de surse de finanțare alternative și de noi oportunități de consolidare a bugetelor și de dezvoltare a unor startegii pe termen lung
10. Implementarea și gestionarea taxelor turistice
11. Explorarea unor metode de finanțare alternative (precum crowdsourcing-ul)
12. Utilizarea optimă a instrumentelor de raportare și măsurare pentru a oferi investitorilor actuali și potențiali o imagine reală a potențialului de câștig
13. Scăderea dependenței față de finanțarea de stat
14. Colaborarea mai strânsă cu ceilalți actori din industrie și cu partenerii noi
15. Comunicarea consistentă și relevantă cu investitorii, administrația și rezidenții destinației
16. Asigurarea unui flux de venituri constant în contextul fragmentării industriei de către companii precum AirBnb
17. Cuantificarea impactului economic pe care îl au campaniile de marketing din turism

Untitled design (46)

Definirea produsului și promovarea lui

18. Includerea modului în care oamenii vorbesc online despre destinația ta în strategia de marketing
19. Utilizarea și implementarea unor tehnologii și instrumente de măsurare noi
20. Măsurarea eficienței brand-ului de destinație
21. Trecerea de la mesajele de marketing pompoase și exagerat la unele noi, mai modeste și corecte, astfel încât să reușim să livrăm turiștilor mai mult decât am promis
22. Rezolvarea problemelor generate de sezonalitate
23. Reconsiderarea rolului de “gazdă” în condițiile în care oamenii folosesc tehnologia mai intens ca niciodată și sunt foarte bine conectați
24. Adaptarea la regulile în continuă schimbare ale Social Media și la multitudinea de moduri în care se poate crea conținut pentru o destinație
25. Descoperirea “esenței” identității unei destinații pentru a crea un brand solid și credibil
26. Trecerea de la marketingul de masă la cel de nișă și implicațiile acestei schimbări asupra destinației
27. Măsurarea și gestionarea recomandărilor și comunicării “prin viu grai” despre destinație
28. Evaluarea și implementarea feedback-ului primit de la turiști și alegerea indicatorilor de performanță cei mai relevanți atât în mediile digitale de promovare, cât și în cele tradiționale
29. Setarea unor indicatori de perfomanță uniformi pentru întreaga industrie și stabilirea unor valori standard pentru aceștia
30. Înțelegerea întregului lanț de vânzare-cumpărare și identificarea punctelor-cheie din acesta pentru strategia de promovare a destinației
31. Atragerea și gestionarea unor investitori străini pentru investiții specifice
32. Identificarea unor strategii digitale eficiente din punct de vedere a costurilor care să se adreseze unor nișe specifice.

Untitled design (47)

Colaborarea în interiorul industriei și cu comunitatea

33. Gestionarea și urmărirea unei multitudini de surse media și de presă
34. Crearea unei povești atractive și coerente privind experiența pe care o oferă destinația
35. Colaborarea cu industria tradițională de turism pentru obținerea de finanțări pe termen lung și pentru o strategie de marketing coerentă
36. Colaborarea cu parteneri din alte domenii – cultură, istorie, sport, mediu – în ceea ce privește finanțarea și promovarea destinației
37. Colaborarea și sprijinirea tuturor actorilor din industrie pentru ca ei să respecte standardele industriei
38. Stimularea rezidenților destinației să participe la promovarea acesteia
39. Adunarea și răspândirea poveștilor pe care le creează pe Social Media despre destinația ta
40. Îmbunătățirea relațiilor comerciale
41. Găsirea unor metode inovative de a colabora cu parteneri noi, cu care nu s-a mai colaborat în trecut
42. Stimularea actorilor din industria de turism să colaboreze în a crea produse de turism interesante, care să determine oamenii să vorbească despre destinația pe care o promovezi
43. Stabilirea de colaborări cu sectoarele de nișă specifice pentru a acomoda și turismul de business și conferințe

Untitled design (48)

Managementul organizației

44. Găsirea unor metode noi, mai eficiente, de selectarea a echipelor de management
45. Creșterea gradului de colaborare dintre birourile internaționale de turism
46. Menținerea eficienței organizației și adaptarea la schimbările comportamentului de consum, a instrumentelor și a tehnologiilor folosite de turiști
47. Menținerea eficienței organizației în condițiile limitării resurselor și a bugetelor
48. Modernizarea proceselor și a viziunii membrilor organizației
49. Identificarea valorii adăugate pe care fiecare departament din organizație o aduce
50. Menținerea suportului din partea managementului organizațiilor
Dacă te ocupi de promovarea unei destinații turistice, e important să te oprești un moment pentru a analiza aceste probleme, și modul în care ele se aplică activității și destinației tale.
Sursa articol.