Marketing de destinație în România: strategia de turism a Iașiului

În articolul de azi suntem bucuroși să vă prezentăm modul în care a fost structurată și realizată una dintre cele mai bine elaborate strategii de dezvoltare a unei destinații turistice din România, cea a Municipiului Iași. Realizată în perioada 15 septembrie -15 decembrie 2017 de către echipa de experți în domeniul turismului de la Departamentul de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași ”strategia de Turism este un document viu, ajustabil, utilizabil de Autoritățile publice, de investitorii privați, de mediul academic și de Societatea civilă pentru a se asigura un cadru coerent al dezvoltării destinației turistice Iași și Zona Metropolitană Iași”.

La ea au contribuit 78 de studenți de la Facultatea de Geografie și Geologie, 48 de angajați din diverse instituții și companii ce activează în domeniul turismului și peste 400 de turiști și localnici care au completat chestionare. Cu o metodologie foarte bine definită și detaliată pe etape și pe acțiuni concrete, strategia Iașiului reușește să dea un foarte bun exemplu de bune practici și pentru alte orașe din România sau chiar și din alte țări.

Analiza SWOT

Strategia începe prin a defini foarte bine contextul destinației căreia i se adresează. Detaliază cele mai recente tendințe din turism mondial și felul în care ele pot avea un impact asupra orașului Iași. De asemenea ia în calcul strategiile anterioare ale destinației dar și aspectele economice ale activității turistice și modul în care ele pot influența viața și bunăstarea locuitorilor.

Apoi, ea prezintă oferta turistică a Iașului dintr-o perspectivă foarte pragmatică. Sunt analizate elemente ce țin de cultură, simboluri ale orașului, dar și experiențele pe care el le poate oferi turiștilor. Ține cont și de modul în care ele sunt distribuite georgrafic și de infrastructura existentă, pentru a putea propune ulterior soluții realizabile și care se adaptează situației ”din teren”. La toate acestea se adaugă un calendar al evenimentelor orașului foarte explicit din punct de vedere vizual, astfel încât se poate observa care sunt cele mai importante evenimente care au loc în fiecare sezon și ce potențial de impact asupra turismului din zonă au ele.

Pe baza corelării mai multor date din diverse surse și domenii se face apoi o analiză foarte amănunțită a cererii turistice. Având aceste date cei care au creat strategia au putut ulterior să realizeze o reprezentare a ciclului de viață al destinației, arâtându-ne și în ce etapă al acestui ciclu se situează momentan Iașiul.

Realizatorii startegiei nu au uitat să ia în calcul și competiția. Aflăm astfel că pe plan regional Iașiul concurează cu Suceava, Timișoara, Cernăuți, Chișinău Oradea, Cluj iar pe plan internațional cu orașe precum Lublin, Kosice, Katowice.

Toate aceste date au putut fi ulterior sintetizate într-o analiză SWOT, bine documentată și sprijinită pe date concrete, care arată foarte clar care sunt cele mai mari oportunități dar și amenințări pentru destinația turistică la momentul de față.

Construirea strategiei

Conceptul strategic este construit minuțios și treptat, pornind de la 6 piloni de bază a căror caracteristici sunt ulterior elaborate. Astfel, se definesc cele mai importante forme de turism și cele mai importante zone geografice ce trebuiesc abordate, în funcție de acești piloni.

Mai departe, se studiază și analizează profilul turiștilor. Pornind de la premisa că proporția turiștilor de plăcere (45%) și cea a turiștilor de afaceri (55%) sunt aproape egale, cele două categorii sunt prezentate foarte în detaliu și defalcate minuțios în funcție de ce își doresc fiecare să facă în destinație, cât cheltuie, cum călătoresc și cât de prioritari sunt ei pentru strategia globală a destinației.

Un alt aspect extrem de interesant din cuprinsul strategiei o constituie modul în care se construiește viziunea strategică. Calea către brand se conturează treptat, folosind toate elemente puse în evidență în secțiunile anterioare, ce țin de contextul actual al destinației, punctele sale forte și elementele sale distinctive.

Proiecte propuse

Având elementele de strategie și de concept extrem de bine definite, în continuare strategia detaliază acțiunile propuse pentru a dezvolta destinația, pe 5 direcții strategice. Pentru fiecare direcție strategică sunt propuse un set de acțiuni concrete ce vor ajuta la dezvoltarea destinației în direcția dorită. Lista de proiecte propuse este foarte lungă și ne-a impresionat faptul că ele sunt planificate până în cel mai mic detaliu, ținând seama de costuri, de orizontul de timp și urmărind obiective clare. Pentru fiecare proiect sunt identificate surse de finanțare și instituțiile abilitate să le demareze.

În finalul strategiei sunt imaginate 3 scenarii posibile care ar putea decurge din demararea acestor acțiuni și se estimează chiar și modul în care diverși indicatori de performantă ar evolua, în fiecare scenariu posibil. Realizatorii acesteia nu au uita să adauge la final și modul în care rezultatele tuturor acțiunilor propuse de ei vor fi ulterior evaluate și monitorizate, pentru a se putea urmări evoluția implementării ei.

Vă lăsăm să descoperiți toate elementele strategiei destinației Iași pentru intervalul de timp 2018 – 2030, salutăm modul extrem de profesionist și exhaustiv în care ea a fost realizată, și așteptăm cu interes implementarea proiectelor. Ne-am dori să vedem cât mai des astfel de exemple, pentru cât mai multe destinații românești!