Utilitatea chestionarului de monitorizare turistică în aplicația destinației

Cât de importantă este monitorizarea fluxului turistic într-o destinație și cum poate contribui aplicația la asta?

Dezvoltarea organică a unei destinații turistice se bazează pe înțelegerea satisfacției și nevoilor vizitatorilor. OMD-urile și operatorii turistici implicați trebuie să monitorizeze constant activitățile turistice din destinație. Pe lângă datele de ordin cantitativ, pe baza cărora se poate aproxima numărul de vizitatori dintr-o destinație, este nevoie de date calitative. Aceasta din urmă presupune o abordare mai complexă. Informațiile de ordin calitativ se referă la monitorizarea activității turiștilor în destinație, de la tipul de turism practicat, la nivelul de satisfacție legat de serviciile ospitaliere.

Importanța feedback-ului vizitatorilor

Pe baza feedback-ului furnizat de vizitatori se poate determina și „starea de sănătate” a destinației turistice. Se vor urmări, pe de o parte, datele socio-demografice (locul de proveniență, vârsta, genul, statutul socil etc.) iar pe de altă parte se va căuta tipul de turism practicat de vizitatori. Acestea reies din răspunsurile legate de afinitatea pentru anumite obiective turistice, modul de călătorie, bugetul de cheltuieli și alte aspecte legate de „cum s-au simțit” în destinație.

Interacțiunea vizitatorilor cu brandul destinației

Interacțiunea vizitatorilor cu brandul destinației este determinantă în luarea decizilor de dezvoltare a unei destinații turistice. Oamenii de marketing pot profita de avantajele tehnologiei în înțelegerea și cunoașterea consumatorilor pentru conturarea strategiilor viitoare.

Datele prelucrate vor ajuta la conturarea publicului țintă, luarea unor decizii în strategiile de promovare (cui se vor adresa materialele de promovare și pe ce limbă etc.) și pot influența decizii de ordin administrativ (noi spații de cazare, introducerea unor zborur noi etc.).

Ești turist? Vrem să te cunoaștem!

Cum te-ai simțit în vacanță la Sibiu? Completează chestionarul!

Din dorința de a contribui la monitorizarea fluxului turistic din destinația turistică a municipiului Sibiu, Eventya a elaborat un chestionar de monitorizare ușor de accesat și completat prin intermediul aplicației Sibiu City App.

În crearea chestionarului ne-am documentat și ne-am inspirat din sistemele de monitorizare a altor destinații turistice. Se adresează oaspeților vorbitori de limba română și engleză, conține 11 întrebări despre experiența din destinație și 13 întrebări legate de datele socio-demografice. Sunt luate în considerare părerile subiective iar cel care completează este invitat să completeze cartea de oaspeți a destinației (facultativ). A fost creat într-un formular de tip „Google forms” și integrat în Sibiu City App. Formularul este promovat pe platformele de comunicare ale aplicației și prin intermediul Centrului de Informare Turistică din Sibiu.

Invitarea la completarea chestionarului

Pentru a determina utilizatorii aplicației să răspundă la chestionar am activat butoane de tip „apel la acțiune” în lista de profile de cazare, lista tururilor ghidate și a CIT-urilor. O aplicație din platforma Eventya permite adăugarea căsuțelor „apel la acțiune” în cca. 10 – 15 secțiuni.

Scopul este ca, pe parcursul unui an, să se obțină minimum 100 de răspunsuri din prelucrarea cărora să obținem date statistice concludente și de folos pentru OMD-urile Sibiului.

Activarea chestionarului în aplicația destinației tale

Chestionarul se poate replica și adapta pentru orice destinație turistică și poate fi integrat în oricare aplicație din platforma Eventya. De fapt se pot integra chestionare care se referă și la alte teme diverse. Dumneavoastră decideți dacă este un instrument suficient de folositor iar noi vă ajutăm să îl realizați.

Cum te-ai simțit în vacanță la Sibiu? Vezi chestionarul!